STRONA G£ÓWNA

MENU – LISTA MAREK

NAPRAWA KLUCZY / PILOTÓW

KLUCZE DOMOWE

KATALOG KLUCZY SAMOCHODOWYCH

BATERIE, BRELOKI

KLUCZE SAMOCHODOWE

K£ÓDKI, WK£ADKI, ZAMKI

KONTAKT

 

 

 

 

Dorobienie i programowanie kluczyka (kodowanie pilota) mo¿liwe jest w nastêpuj¹cych modelach AUDI:

 

80

90

A2

A3

A4

A6

A8

ALLROAD

CABRIO

COUPE

S2

S3

S4

S6

S8

TT

 

 

Klucze stosowane w samochodach marki AUDI:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena gotowego klucza jest zale¿na od typu zastosowanego transpondera oraz sposobu jego programowania. Cena obejmuje us³ugê frezowania mechanicznego klucza i programowanie immobilisera oraz ewentualnie zaprogramowanie pilota centralnego zamka.

Ceny kluczy s¹ nastêpuj¹ce:

 

·        kluczyk z transponderem sta³okodowym 13 MEGAMOS………………………………………………………….….- 150 z³,

·        kluczyk z transponderem 48 MEGAMOS CRYPTO (do 2004)…………………………………………………….…- 250 z³,

·        kluczyk z transponderem 46 PHILIPS CRYPTO bez pilota……………………………………………………….…..- 280 z³,

·        kluczyk z transponderem 8E AUDI A6, Q7 2005+ bez pilota…………………………………………………….……- 350z³,

·        kluczyk z transponderem 48 MEGAMOS CRYPTO CAN bez pilota (od 2004)……………………………………..- 350 z³,

·        kluczyk z transponderem 13 MEGAMOS / 48 MEGAMOS CRYPTO oraz pilotem (do 2004)…………………….- 450 z³,

·        kluczyk z transponderem 48 MEGAMOS CRYPTO CAN oraz z pilotem (AUDI A3 od 2003)……………………..- 550 z³,

·        kluczyk z transponderem 48 MEGAMOS CRYPTO CAN oraz z pilotem (AUDI A3, A4 od 2004, chrom)………...- 600 z³,

·        kluczyk z transponderem 46 PHILIPS CRYPTO z pilotem BEZ KEYLESS AUDI A8 D3 2002+…………………..- 650 z³,

·        kluczyk z transponderem 46 PHILIPS CRYPTO z pilotem KEYLESS AUDI A8 D3 2002+………………………...- 750 z³,

·        kluczyk z transponderem 8E AUDI A6, Q7 2005+ z pilotem…………………………………………………………..- 800 z³,

·        kluczyk z pilotem AUDI A3 8V 2012+ MQB…………………………………………………………………………….- 800 z³,

·        kluczyk typu SMART KEY BEZ KEYLESS 2008+……………………………………………………………………..- 800 z³,

·        kluczyk typu SMART KEY KEYLESS 2008+………………………………………………………………………….- 1000 z³.

 

Aktualn¹ ofertê z cenami kluczy do samochodów marki AUDI znajdziesz równie¿ na aukcjach allegro.

 

UWAGA – do zaprogramowania klucza w tych samochodach NIE jest potrzebna karta z kodem PIN

 

Rodzaj zastosowanego transpondera jest zale¿ny od roku produkcji i modelu Twojego samochodu. Jaki typ transpondera jest zamontowany w Twoim kluczyku mo¿esz samodzielnie sprawdziæ w katalogu online. Dane kontaktowe znajdziesz tu.

 

 

Katalog kluczy samochodowych i transponderów w formacie PDF mo¿esz równie¿ pobraæ klikaj¹c poni¿szy przycisk:

 

 

POBIERZ KATALOG KLUCZY

 

 

STRONA G£ÓWNA

MENU – LISTA MAREK

NAPRAWA KLUCZY / PILOTÓW

KLUCZE DOMOWE

KATALOG KLUCZY SAMOCHODOWYCH

BATERIE, BRELOKI

KLUCZE SAMOCHODOWE

K£ÓDKI, WK£ADKI, ZAMKI

KONTAKT

 

 

DO GÓRY